KERHOURAT JA MAKSUT 2022

Lumi Savon Moottorikelkkailijat ylläpitää maanomistajien kanssa neuvoteltuja kerhouria. Urilla kelkkailu on sallittu vain kerhon jäsenille sekä määräaikaisen uraluvan lunastaneille. Jäsen- sekä uramaksuilla ja suuren suosion saaneella vapaaehtoisella talkoomaksulla rahoitetaan kerhon reittien ylläpitoa.